17 april talade Lotta Nylund på Lyceumklubben

08.04.2024 kl. 09:58
Vad var det marknadsutroparen visade folket på Storkyrkobrinken på Lauréus målning. Jo, en camera obscura! Vika det var som tittade fick vi veta under föreläsningens gång.                        Lauréus målning Gubben med skåpet, motiv från Storkyrkobrinken, 1809, Stadsmuseet i Stockholm, foto Göran Sehlstedt.