Kontakt

Styrelsen nås per e-post: info(at)bellman.fi

Styrelsen år 2023

Johan Franzon, ordförande
Alexandra Ramsay, vice ordförande

Carita Rosenberg-Wolff, sekreterare
Mikael Hellström, skattmästare
Eva Ahl-Waris, it-ansvarig