Publikationer utgivna av Bellmansällskapet i Finland

Fukt och aska. Åttio sånger av Carl Michael Bellman, utgivna av Bellmansällskapet i Finland. Borgå 1990.

Lasses epistlar. En samling sånger med text av Lars Huldén. 2006.

Bellman på Hanaholmen. Nio nordiska forskare diskuterar Bellmans diktning, red. Gunilla Harling-Kranck, Finlands svenska folkmusikinstituts årsbok, Vasa 2006.

Visor i Bellmans anda. Lars Huldén 90 år 5.2.2016. 2016.

Dessa skrifter kan beställas av styrelsen, per e-post: info(at)bellman.fi