"Vi arbetar för att främja kännedomen om Carl Michael Bellman och hans diktning i Finland. Verksamheten innefattar bland annat att skapa kontakt med Bellmansorganisationer i andra länder, att i olika former framföra Bellmans verk på våra möten, genom att inbjuda experter som kan belysa musiken, diktningen och den historiskt-vetenskapliga bakgrunden, öka intresset för översättning till finska av Bellmans produktion, att stöda och aktivera samt ge ut visdiktning i finland i Bellmans anda, bidra till att skapa en allsidig bild av Bellman som diktare, att öka intresset bland studerande och forskare för den Bellmanska språkstilen och dess historiska aspekter."

Återkommande program: Les Lumières 

Bellmansällskapets styrelse kan rekommendera sällskapets medlemmar och alla intresserade av 1700-talet att i sommar uppmärksamma Festivalen Les Lumières:

http://www.lumieres.fi/program-sv.html

Aktuellt program

Har du flyttat på sistone? Vi uppdaterar vårt medlemsregister, så ta gärna kontakt med oss och ge oss dina nya kontaktuppgifter: info@bellman.fi

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för år 2018!
Avgiften är 20 euro och betalas in på föreningens konto: FI50 4055 2550 0052 03 Medlemsavgifterna är föreningens enda inkomst, så varje slant är viktig.


Kommande aktiviteter som styrelsen planerar för Bellmansällskapet i Finland:

Sveriges Bellmanssällskaps 100-årsjubileum 2019

I samråd med Bellmanssällskapet i Sverige kommer vi att arrangera ett vetenskapligt seminarium om Bellman och hans tid. Vi återkommer senare med mer information!