"Vi arbetar för att främja kännedomen om Carl Michael Bellman och hans diktning i Finland. Verksamheten innefattar bland annat att skapa kontakt med Bellmansorganisationer i andra länder, att i olika former framföra Bellmans verk på våra möten, genom att inbjuda experter som kan belysa musiken, diktningen och den historiskt-vetenskapliga bakgrunden, öka intresset för översättning till finska av Bellmans produktion, att stöda och aktivera samt ge ut visdiktning i finland i Bellmans anda, bidra till att skapa en allsidig bild av Bellman som diktare, att öka intresset bland studerande och forskare för den Bellmanska språkstilen och dess historiska aspekter."

Återkommande program: Les Lumières 

Bellmansällskapets styrelse kan rekommendera sällskapets medlemmar och alla intresserade av 1700-talet att i sommar uppmärksamma Festivalen Les Lumières:

http://www.lumieres.fi/program-sv.html

Aktuellt program

Har du flyttat på sistone? Vi uppdaterar vårt medlemsregister, så ta gärna kontakt med oss och ge oss dina nya kontaktuppgifter: info@bellman.fi

Kom ihåg att betala medlemsavgiften för år 2018!
Avgiften är 20 euro och betalas in på föreningens konto: FI50 4055 2550 0052 03 Medlemsavgifterna är föreningens enda inkomst, så varje slant är viktig.


Vårutflykt till Sarvlax lördagen den 12 maj 2018!

Vi startar klockan 9.30 med egen buss från Kiasma och återvänder kl 15.00 från Lovisa efter guidad rundtur på Sarvlax och lunch på Degerby gille. Lunchen kostar 18 euro och betalas på plats, resan kostar 25 euro och den betalas in på föreningens konto, se nedan. Anmäl dig genom att ringa elller sms:a Mona Söderström (044-3427614) eller Tatta Rosenberg-Wolff (050-3397370), senast den 5 maj.
Resans pris 25 euro, inbetalas till föreningens konto: FI50 4055 2550 0052 03.
Välkommen med!


Wikimedia Commons.


Bästa medlemmar i Bellmanssällskapet,

Eftersom sången och Bellman förenar Bellmanssällskapet och Par Bricole, dristar jag mig att skicka denna konsertinformation.

Göta Par Bricole gästar Helsingfors i maj, och ger två konserter: en traditionell manskörskonsert tillsammans med MM den 11.5. kl. 18 (fritt inträde) och den 10.5. kl. 18 (inträde: 10 euro/ 5 euro för studerande) framför Par Bricoles sångkör ensam en Bellmanskonsert. Bägge i Balders sal. 

Utdrag ur Nordisk Familjebok, tredje upplagan: 

Par Bricole (franska "på omvägar") är ett i Stockholm stiftat ordenssällskap. Det har sitt ursprung i den muntra krets, för vilken C. M. Bellman 1767-71 föredrog sina parodisk-humoristiska "Handlingar rörande Bacchi ordenskapitel". Dess officiella tillvaro räknas numera från 1779. Bellman var den förste ordensskalden. 1801 instiftades en filialloge i Göteborg (Göta P. B.). 1829 firade P.B. sitt första jubileum, och 26 juli samma år avtäcktes på Djurgården Byströms Bellmansbyst. 1874 firade orden 100-årsjubileum med festkantat av Talis Qualis och L. Norman. I P. B. råder en högeligen demokratisk blandning av ordensbröder, från högt uppsatta män till småborgare, och numera plägar konungen stå som ordens beskyddare.  

- Sången spelar en stor roll inom P. B. Under dess första halvsekel odlades den i form av sällskapsvisan; sedan har denna efterträtts av kvartettsången. P. B. äger en ypperlig sångkör, och som dennas anförare ha verkat bl.a. E. Brendler och A. Randel (vilka båda komponerat sällskapets högtidskörer), A. Söderman och E. Åkerberg.

Hälsningar,
Tryggve Gestrin, MM


Kommande aktiviteter som styrelsen planerar för Bellmansällskapet i Finland:

Sveriges Bellmanssällskaps 100-årsjubileum 2019

I samråd med Bellmanssällskapet i Sverige kommer vi att arrangera ett vetenskapligt seminarium om Bellman och hans tid. Vi återkommer senare med mer information!