"Vi arbetar för att främja kännedomen om Carl Michael Bellman och hans diktning i Finland. Verksamheten innefattar bland annat att skapa kontakt med Bellmansorganisationer i andra länder, att i olika former framföra Bellmans verk på våra möten, genom att inbjuda experter som kan belysa musiken, diktningen och den historiskt-vetenskapliga bakgrunden, öka intresset för översättning till finska av Bellmans produktion, att stöda och aktivera samt ge ut visdiktning i finland i Bellmans anda, bidra till att skapa en allsidig bild av Bellman som diktare, att öka intresset bland studerande och forskare för den Bellmanska språkstilen och dess historiska aspekter."

Återkommande program: Les Lumières 

Bellmansällskapets styrelse kan rekommendera sällskapets medlemmar och alla intresserade av 1700-talet att i sommar uppmärksamma Festivalen Les Lumières:

http://www.lumieres.fi/program-sv.html

Aktuellt inom föreningen

Årsmöte 2.3.2018 kl. 18
på Helsingfors Lyceumklubb, Fredsgatan 7 E. 
Årsfestföredraget hålls av doktoranden Magdalena af Hällström under titeln: "Augustin Ehrensvärds långa begravning 1772-1807".
Servering, pris: 30 euro (betalas kontant på plats). Egna drycker kan medtagas.
Anmälningar senast 23.2.2018 till info@bellman.fi.
Hjärtligt välkomna!


Kommande aktiviteter som styrelsen planerar för Bellmansällskapet i Finland:

Sveriges Bellmanssällskaps 100-årsjubileum 2019

I samråd med Bellmanssällskapet i Sverige kommer vi att arrangera ett vetenskapligt seminarium om Bellman och hans tid. Vi återkommer senare med mer information!