Aktuellt

Kommande aktiviteter för Bellmansällskapet i Finland:

Program år 2022:

Årsmöte fredag 24.3.2023 kl. 18 i Hemvrån (Simonsg. 12 A 5)

Fredagen den 24 mars klockan 18.00 samlas vi till årsmöte, denna gång på
Hemvrån, Helsingfors svenska Marthaförenings lokal, Simonsgatan 12 A 5, Helsingfors.
På mötet behandlas stadgeenliga ärenden.

Bellman i Finland
Efter mötesförhandlingarna bjuder Pentti Hildén på ett program där han sjunger och talar om Bellman i Finland. Vi får höra Bellman i olika översättningar till finska, och även kanske något på svenska. Programmet är en del av Bellmankvartettens konsert som turnerar i Finland detta år. Vi var några ur sällskapet som fick höra kvartetten i februari, och kan intyga att programmet verkligen var njutbart. Pentti har också lovat ackompanjera vår allsång, så ta Fukt och Aska med.

Vi avrundar vi kvällen med en lätt supé. Priset för supén är 20 euro (inkluderar kostnad för hyran), och betalas på förhand på konto FI50 4055 2550 0052 03, eller på plats. Det man vill dricka tar man med själv. Anmäl dig via info@bellman.fi senast den 20 mars.

Viktigt! Anmälningarna till supén på årsmötet är bindande. För att föreningen inte ska gå ekonomiskt back är det viktigt att vi vet hur många som kommer. Föreningen betalar även för den mat som inte går åt. Därför blir vi i fortsättningen tvungna att skicka en faktura till dem som anmält sig men inte kommit. Har man betalat på förhand får man heller inte igen summan om man uteblir.

 

Foto: Bellmankvartetten.


Matteus Blad
Bellmansångaren och sällskapsmedlemmen Matteus Blad har bytt sitt
Bellmanprogram mot ett program av egenhändigt skrivna sånger, Det tystade barnet,
som nu i höst finns att se och höra på olika platser i Sverige. Hans bok och cd-skiva kan även beställas skiljt. Mer info på hans hemsida!


Foto: C. R-W.


Bellmansällskapet i Finland planerar ett större seminarium i september 2023
Även lördagen 23 september år 2023 kan kryssas för i kalendern, en heldag med
föredrag och sång i Carl Michael Bellmans tecken och medverkan bland annat av
Carina Burman, ordförande för Bellmanssällskapet, Sverige. Mer information i sinom
tid.

Återkommande program 

Les Lumières 

Bellmansällskapets styrelse kan rekommendera sällskapets medlemmar och alla intresserade av 1700-talet att i sommar uppmärksamma Festivalen Les Lumières!

 

Har du flyttat - ta kontakt!

Det här brevet går ut i e-postversion, och i pappersform till dem som saknar e-post. Vi jobbar ständigt med att uppdatera vårt medlemsregister och är tacksamma för om ni kommer ihåg att rapportera om adressförändringar till info@bellman.fi