"Vi arbetar för att främja kännedomen om Carl Michael Bellman och hans diktning i Finland. Verksamheten innefattar bland annat att skapa kontakt med Bellmansorganisationer i andra länder, att i olika former framföra Bellmans verk på våra möten, genom att inbjuda experter som kan belysa musiken, diktningen och den historiskt-vetenskapliga bakgrunden, öka intresset för översättning till finska av Bellmans produktion, att stöda och aktivera samt ge ut visdiktning i finland i Bellmans anda, bidra till att skapa en allsidig bild av Bellman som diktare, att öka intresset bland studerande och forskare för den Bellmanska språkstilen och dess historiska aspekter."

Aktuellt program

 

Bellmanssällskapet i Sverige fyller 100 år 2019! Vi informerar snart om kommande, gemensamt program i anslutning till jubileet. 

 

Har du flyttat - ta kontakt!

Det här brevet går ut i e-postversion, och i pappersform till dem som saknar e-post. Vi jobbar ständigt med att uppdatera vårt medlemsregister och är tacksamma för om ni kommer ihåg att rapportera om adressförändringar till info@bellman.fi

Återkommande program 

Les Lumières 

Bellmansällskapets styrelse kan rekommendera sällskapets medlemmar och alla intresserade av 1700-talet att i sommar uppmärksamma Festivalen Les Lumières!

 

Kommande aktiviteter som styrelsen planerar för Bellmansällskapet i Finland:

Årsmöte i mars och utflykt i maj

Vårens program ser ut som följande: Årsmöte den 14 mars 2019, även på Lyceumklubben, och temat för programmet då blir Bellman på finska. I maj åker vi på utfärd – målet och datum är i skrivande stund inte fastslaget, men utflykten blir av.

Bellmanseminarier i Helsingfors och Stockholm i september 2019

Och reservera redan nu följande datum i kalendern: Lördagen den 14 september då det blir Bellmanseminarium på Sveaborg med lärda föredrag och musikalisk underhållning. Veckoslutet därpå, den 20 och 21 september firar svenska Bellmanssällskapet sitt 100-årsjubileum i Stockholm, där även våra medlemmar kan delta. Mer info om detta i vår.