Välkommen!

Bellmansällskapet i Finland verkar för att hålla Carl Michael Bellmans minne levande. På dessa webbsidor hittar du lite fakta om Bellman och om vår förening.

I föreningen har vi sedan 1976 arbetat med att ordna aktiviteter om och kring Bellman. Det kan vara seminarier, bussutfärder och föreningskvällar med sångframträdanden eller föredrag av kunniga personer.

Bellmansällskapet i Finland är ett tvåspråkigt sällskap och har i dag 115 medlemmar. Föreningens aktiviteter är öppna också för personer som inte är medlemmar, men du måste anmäla ditt intresse i förväg. Om du vill bli medlem eller har en fråga kan du skriva till oss på e-postadressen: info(at)bellman.fi.

"Medlem i sällskapet kan vem som helst bli som visar intresse för Bellmans verk" (ur anteckningarna från det förberedande mötet år 1973).

Lyckad jullunch på Lyceumklubben i januari

Kvartetten Tonfiskarna underhöll, vi sjöng Bellman av hjärtans lust, ackompanjerade av Amanda Henriksson och avnjöt en läcker buffé skapad av vår hovleverantör Espresso Edge. Bilden nedan: Sällskapets vice ordförande  Alexandra Ramsay förklarar vad som ligger bakom orden i Opp Amaryllis.