Sångkväll med Bellman

30.05.2024 kl. 12:57
En kväll med Carl Michael Bellman
30.10 klockan 19.00,på Luckan Georgsgatan 27 .

En kväll med Carl Michel Bellman
Bellman var en idol på 1700-talet. Hans sånger om Stockholm, kärlek och död är fortfarande aktuella i dag.
Lyssna och lär dig sjunga några av dem med Matteus Bladh och Pentti Hildén. Arrangör: Bellmansällskapet i
Finland.
Kvällens språk är svenska, finska och engelska.
Inget inträde. Alla välkomna