Föreningens årsmöte den 14 mars!

09.01.2024 kl. 16:31
Bellmansällskapet i Finland r.f. håller sitt årsmöte den 14 mars kl 18.00 på Helsingfors svenska Marthaförenings lokal Hemvrån, Simonsgatan 12 A 5. Gästtalare på mötet är Finladiapristagaren Sirpa Kähkönen. Hjärtligt välkommen!