Styrelsen 2020

Carita Rosenberg-Wolff, ordförande
Johan Franzon, vice ordförande

Alexandra Ramsay
Eva Ahl-Waris
Pentti Hildén

Mona Söderström-Ahlqvist, sekter
Folke Tegengren, skattmästare
Arne Kantola, musikalisk konsult

Styrelsen nås per e-post: info@bellman.fi