Carita Rosenberg-Wolff, ordförande
Alexandra Ramsay, vice ordförande

Gunilla Harling-Kranck
Johan Franzon
Eva Ahl-Waris

Mona Söderström-Ahlqvist, sekter
Folke Tegengren, skattmästare
Arne Kantola, musikalisk konsult

Styrelsen nås per e-post: info@bellman.fi