Vad vi gjorde på årsmötet den 14 mars

10.03.2024 kl. 14:23
Alexandra Ramsay valdes till ny ordförande. Sirpa Kähkönen talade kring temat "Lauluja ja Loiluja. Bellman i Savolax." Och Ilkka Sivonen ackompanjerade Så lunka vi, Solen glimmar och slutligen Gubben Noak på savolaxiska.

 

Övre bildradenFrån vänster: Alexandra Ramsay, Sirpa Kähkönen, Ilkka Sivonen. Nedre bildraden: Mikael Hellström, föreningens kassör, och en del av publiken.