Om Bellman

Carl Michael Bellman 1740 – 1795

Carl Michael Bellman, sjuttonhundratalsskalden i Stockholm fick under sitt 55 år långa liv uppleva både fattigdom, direkt nöd, och även känslan att stå på ärans högsta tinnar. Han var sin tids Idol, omtalad, beundrad och skandalomsusad.


Bellman spelar luta för Gustav III och Gustav Mauritz Armfelt i Haga (1884). Målning av finländska konstnären Albert Edelfelt (1854-1905). Foto: Gösta Serlachius konstsamling. Public domain, Wikimedia commons.

Bellmans skildringar av dåtidens undre värld med drinkare, prostituerade och spelare lever kvar i dag, främst i hans Fredmans epistlar och Fredmans sånger. Bellmans beskrivningar av krogarna, smutsen, berusningen och misären kan få en nutida läsare att tro att han själv var en alkoholist i terminalstadiet. Men så var det ingalunda. Bellman kunde aldrig ha skrivit som han gjorde om han själv ständigt hade levt i det alkoholrus han så mästerligt skildrar, även om han i synnerhet i yngre år festade runt i Stockholm, med tråkiga ekonomiska konsekvenser.

Stockholm på 1700-talet var en stad som hade täta kontakter med den litteratur, musik och operakonst som blomstrade i Italien och Frankrike. Bellman var väl insatt i de senaste strömningarna inom musik och litteratur. Begreppet upphovsrätt var inte känt under denna tid, och Bellman gjorde som alla andra, lånade friskt ur den repertoar som fanns till hands.

Det som blev Bellmans innersta uttryck var skildringen av livet i dåtidens Stockholm, av stadens larm i kontrast till den lantliga idyllen utanför. Även i dag kan vi känna igen en del av de platser Bellman målar upp, exempelvis vattendraget mellan Gamla stan och Djurgården, dit Ulla Winblad och grabbarna beger sig en vacker sommardag . Och vi kan fortfarande göra en liten utflykt till Hagaparken eller promenera i Yxsmeds gränd, där Ulla är nära att bli haffad av polisen. I Bellmans värld skildras stort och smått, fult och vackert, högt och lågt med en detaljskärpa som ger oss en nästan filmatisk upplevelse, om vi gör oss mödan att läsa och lyssna noggrant. Och gör vi det kan vi märka att mycket av det som Bellmans värld rymmer finns även i vår tid.


Bellman sjunger sista gången för sina vänner (1887). Verk av finländska konstnären Albert Edelfelt (1854-1905). Finlands nationalgalleri.

Mera om Bellman

Mera information om Bellman kan du hitta på dessa webbplatser:

Bellmanssällskapet i Sverige: http://www.bellman.org

Selskabet Bellman i Danmark:http://www.bellman.dk

Bellmans samlade verk finns på Bellmanssällskapets i Sverige webbplats: http://samladeverk.bellman.org

En äldre utgåva Bellmantexter, med förord, ordförklaringar och kommentarer av Lars Huldén, finns också utiven på webben: http://www.coaltit.net/

Thord Lindés webbplats med sångtexter och kommentarer: http://bellman.net

Hwad behagas? Medlemstidning för Bellmanssällskapet i Sverige: http://www.bellman.org/index.php/om-oss/hwad-behagas

Bellmanssällskapets Grand Divertissement för att fira Bellmans 500-årsjubileum, på Strindbergs Intima Teater i Stockholm den 22 oktober 2015 – https://www.youtube.com/watch?v=fH-oLW4kqxY

Här bodde Bellman i fyra år: http://blog.svd.se/mittstockholm/2015/03/12/har-bodde-bellman-i-fyra-kreativa-ar/

Dramawebben presenterar Bellman här: http://www.dramawebben.se/forfattare/carl-michael-bellman

Litteraturbankens sida om Bellman finns här: http://litteraturbanken.se/#!/forfattare/BellmanCM

Bellman presenteras också av Projekt Runeberg: http://runeberg.org/authors/bellman.html

En biografisk artikel om Bellman har även utgivits av Svenskt Biografiskt lexikon: http://sok.riksarkivet.se/sbl/Presentation.aspx?id=18441

Bellmantexter har nyligen översatts till finska och framförts av Helsingin Balalaikaorkesteri. Mera info på denna bloggsida: http://bellmanista.blogspot.fi

Bellman uppförs på finska av trubaduren Pentti Hildén: http://www.penttihilden.net

Lars Lönnroth om Bellmanlitteratur: http://www.svd.se/bellman-mellan-forganglighet-och-obscenitet

Lars Lönnroth om Bellman som hovpoet: http://www.svd.se/bellman-som-hovpoet-och-kunglig-pr-man/om/kultur:under-strecket

Bellmanföreläsning: http://urplay.se/program/195089-ur-samtiden-sprakforum-2016-sprakvirtuosen-bellman#