Än lever Bellman

23.09.2023 kl. 10.00 – 17.00

Än lever Bellman. Symposium med tal och sång

Tid: lördag 23 september 2023 kl.10–17.
Plats: Studium Catholicum, Riddargatan 3 B A 4, Helsingfors.

Program:
10.00 Morgonsång och välkomstord, ordförande Johan Franzon. Kvartett ur kören
Exaudio.
10.15 Bellman bakom myten. Carina Burman, ordförande för Bellmanssällskapet,
Sverige
11.00 Bellman i barnamun. Carola Ekrem, Svenska litteratursällskapet
11.45 Interludium – Matteus Blad
12.00 Bellman i Tyskland. Klaus-Rüdiger Utschick, ordförande för Deutsche Bellman-Gesellschaft
12.30 Lunchpaus (till självkostnadspris)
14.00 Bellman på finska. Johan Franzon och Tuomas Rosberg, Bellmanöversättare
14.30 Topelius i Bellmans fotspår. Pia Forssell
15.00 Bellman i studentsångtraditionen. Eva Ahl-Waris
Kafferast
16.00 Konsert – Pentti Hildén och hans ensemble

Samma kväll: Middag med muntrationer (restaurang Vaelsa) – Matteus Blad

Följande förmiddag kl. 11: Vandring i 1700-talets Helsingfors. Start vid Alexander II:s staty på Senatstorget.


Kontakt

Plats
Studium Catholicum
Riddaregatan 3
00170 Helsingfors