Välkommen till vår hemsida!

Bellmansällskapet i Finland verkar för att hålla Carl Michael Bellmans minne levande. På dessa webbsidor hittar du lite fakta om Bellman och om vår förening.

I föreningen har vi sedan 1976 arbetat med att ordna aktiviteter om och kring Bellman. Det kan vara seminarier, bussutfärder och föreningskvällar med sångframträdanden eller föredrag av kunniga personer.

Bellmansällskapet i Finland är ett tvåspråkigt sällskap och har i dag 115 medlemmar. Föreningens aktiviteter är öppna också för personer som inte är medlemmar, men du måste anmäla ditt intresse i förväg. Om du vill bli medlem eller har en fråga kan du skriva till oss på e-postadressen: info@bellman.fi eller skriva ett meddelande här nedan.

"Medlem i sällskapet kan vem som helst bli som visar intresse för Bellmans verk" (ur anteckningarna från det förberedande mötet år 1973).

 

Skriv siffran 6 med bokstäver:
Aktuellt 2022

Kungen och jag på Yle Teema!
En serie om Armfelt och Gustav III går på Yle Teema just nu, kolla den här! Bellman spelas och citeras ofta i den här välgjorda serien.

Vårutflykten 2022
Sällskapets traditionella vårutflykt går denna gång just till Stensböle gård, som är belägen fem km sydost om Borgå. Gården ägs i dag av Svenska litteratursällskapet. Vi besökte gården för ett tjugotal år sedan, så det är dags att göra om utflykten. Mera info om utflykten följer senare!

 


”Vi arbetar för att främja kännedomen om Carl Michael Bellman och hans diktning i Finland.”