Välkommen till vår hemsida!

Bellmansällskapet i Finland verkar för att hålla Carl Michael Bellmans minne levande. På dessa webbsidor hittar du lite fakta om Bellman och om vår förening.

I föreningen har vi sedan 1976 arbetat med att ordna aktiviteter om och kring Bellman. Det kan vara seminarier, bussutfärder och föreningskvällar med sångframträdanden eller föredrag av kunniga personer.

Bellmansällskapet i Finland är ett tvåspråkigt sällskap och har i dag 115 medlemmar. Föreningens aktiviteter är öppna också för personer som inte är medlemmar, men du måste anmäla ditt intresse i förväg. Om du vill bli medlem eller har en fråga kan du skriva till oss på e-postadressen: info@bellman.fi eller skriva ett meddelande här nedan.

"Medlem i sällskapet kan vem som helst bli som visar intresse för Bellmans verk" (ur anteckningarna från det förberedande mötet år 1973).

 

Skriv siffran 3 med bokstäver:

Info

Aktuellt 2022

Jullunch på Lyceumklubben fredag 25 november 2022, kl 18.00

På sedvanlig plats samlas sällskapet till jullunch med samkväm och allsång, på
befallning och begäran. Adress är Fredsgatan 7 E. Pris 35 euro, anmäl senast 21.11 på info@bellman.fi. Anmälan är bindande.
Matteus Blad uppträder med sång. Föredrag om Johan Sederholm och presentation av en nyutkommen bok om honom. Egna drycker och Fukt och aska med.
Mer info om programmet på sidan Aktuellt!


Matteus Blad
Bellmansångaren och sällskapsmedlemmen Matteus Blad har bytt sitt
Bellmanprogram mot ett program av egenhändigt skrivna sånger, Det tystade barnet,
som nu i höst finns att se och höra på olika platser i närheten. Se hans hemsida!

Foto: Matteus Blad, av Ingemar Raukola.


”Vi arbetar för att främja kännedomen om Carl Michael Bellman och hans diktning i Finland.”

Besök på sidan sedan 22.2.22:
 
web counter