Välkommen till vår hemsida!

Bellmansällskapet i Finland verkar för att hålla Carl Michael Bellmans minne levande. På dessa webbsidor hittar du lite fakta om Bellman och om vår förening.

I föreningen har vi sedan 1976 arbetat med att ordna aktiviteter om och kring Bellman. Det kan vara seminarier, bussutfärder och föreningskvällar med sångframträdanden eller föredrag av kunniga personer.

Bellmansällskapet i Finland är ett tvåspråkigt sällskap och har i dag 115 medlemmar. Föreningens aktiviteter är öppna också för personer som inte är medlemmar, men du måste anmäla ditt intresse i förväg. Om du vill bli medlem eller har en fråga kan du skriva till oss på e-postadressen: info@bellman.fi eller skriva ett meddelande här nedan.

"Medlem i sällskapet kan vem som helst bli som visar intresse för Bellmans verk" (ur anteckningarna från det förberedande mötet år 1973).

 

Skriv siffran 8 med bokstäver:

Info

Aktuellt 2022
 

Bellmankvartetten uppträder 12.2.2023 på Universum
God fortsättning på det nya året! Musik från Bellmans tid lyser i vintermörkret: Bellmankvartetten uppträder på Café Barock på Teater Universum (Styrmansgatan 13, Helsingfors) må 12.2 kl. 15-16. Mer info: Café Barock

Foto: Bellmankvartetten.

Matteus Blad
Bellmansångaren och sällskapsmedlemmen Matteus Blad har bytt sitt
Bellmanprogram mot ett program av egenhändigt skrivna sånger, Det tystade barnet,
som nu i höst finns att se och höra på olika platser i Sverige. Hans bok och cd-skiva kan även beställas skiljt. Mer info på hans hemsida!

Foto: C. R-W.


”Vi arbetar för att främja kännedomen om Carl Michael Bellman och hans diktning i Finland.”

Besök på sidan sedan 22.2.22:
 
web counter