Välkommen till vår hemsida!

Bellmansällskapet i Finland verkar för att hålla Carl Michael Bellmans minne levande. På dessa webbsidor hittar du lite fakta om Bellman och om vår förening.

I föreningen har vi sedan 1976 arbetat med att ordna aktiviteter om och kring Bellman. Det kan vara seminarier, bussutfärder och föreningskvällar med sångframträdanden eller föredrag av kunniga personer.

Bellmansällskapet i Finland är ett tvåspråkigt sällskap och har i dag 115 medlemmar. Föreningens aktiviteter är öppna också för personer som inte är medlemmar, men du måste anmäla ditt intresse i förväg. Om du vill bli medlem eller har en fråga kan du skriva till oss på e-postadressen: info@bellman.fi eller skriva ett meddelande här nedan.

"Medlem i sällskapet kan vem som helst bli som visar intresse för Bellmans verk" (ur anteckningarna från det förberedande mötet år 1973).

 

Skriv siffran 1 med bokstäver:
Aktuellt våren 2021

Matteus Blad och Carina Burman diskuterar Bellman på radio:
du kan lyssna på programmet på Arenan!
Mi Wegelius har skrivit en artikel om Bellman och intervjuat Burman och Blad. Läs mer på Svenska Yle.

Årsmöte och Bellmankonsert med Matteus Blad sö 6.6.2021
Årsmöte och konsert med Matteus Blad på Hertonäs gård. Både årsmötet och konserten sker utomhus på Knusbacka gårds utescen. Årsmötet inleds klockan 14.00 och konserten börjar så snart som årsmötesförhandlingarna är avslutade vid pass 15.00. För närmare info, kolla vår sida Aktuellt!


Lördag 28.8.2021 kl. 14 ”Med Bellman i det gröna”
Programeftermiddag i Hertonäs gårds vackra trädgård, med gemensam promenad som bjuder på stopp med överraskningar och Bellmanprogram under promenadens gång. För mer info, se sidan Aktuellt.


”Vi arbetar för att främja kännedomen om Carl Michael Bellman och hans diktning i Finland.”