Välkommen till vår hemsida!

Bellmansällskapet i Finland verkar för att hålla Carl Michael Bellmans minne levande. På dessa webbsidor hittar du lite fakta om Bellman och om vår förening.

I föreningen har vi sedan 1976 arbetat med att ordna aktiviteter om och kring Bellman. Det kan vara seminarier, bussutfärder och föreningskvällar med sångframträdanden eller föredrag av kunniga personer.

Bellmansällskapet i Finland är ett tvåspråkigt sällskap och har i dag 115 medlemmar. Föreningens aktiviteter är öppna också för personer som inte är medlemmar, men du måste anmäla ditt intresse i förväg. Om du vill bli medlem eller har en fråga kan du skriva till oss på e-postadressen: info@bellman.fi eller skriva ett meddelande här nedan.

"Medlem i sällskapet kan vem som helst bli som visar intresse för Bellmans verk" (ur anteckningarna från det förberedande mötet år 1973).

 

Skriv siffran 1 med bokstäver:
Aktuellt 2021


Lördag 28.8.2021 kl. 14 ”Med Bellman i det gröna”
Programeftermiddag i Hertonäs gårds vackra trädgård, med gemensam promenad som bjuder på stopp med överraskningar och Bellmanprogram under promenadens gång. För mer info, se sidan Aktuellt.


Foto: EAW 2020.


”Vi arbetar för att främja kännedomen om Carl Michael Bellman och hans diktning i Finland.”