Än lever Bellman

10.05.2023 kl. 13:32
Symposium med tal och sång.
Studium Catholicum lö 23.9.2023 kl. 10-17.
Fri entré. Välkommen!

Än lever Bellman. Symposium med tal och sång.

Tid: lördag 23 september 2023 kl.10–17.
Plats: Studium Catholicum, Riddargatan 3 B A 4, Helsingfors.
Fri entré!

Program:
10.00 Morgonsång och välkomstord, ordförande Johan Franzon. Kvartett ur kören
Exaudio.
10.15 Bellman bakom myten. Carina Burman, ordförande för Bellmanssällskapet,
Sverige
11.00 Bellman i barnamun. Carola Ekrem, Svenska litteratursällskapet
11.45 Interludium – Matteus Blad
12.00 Bellman i Tyskland. Klaus-Rüdiger Utschick, ordförande för Deutsche Bellman-Gesellschaft
12.30 Lunchpaus (till självkostnadspris)
14.00 Bellman på finska. Johan Franzon och Tuomas Rosberg, Bellmanöversättare
14.30 Topelius i Bellmans fotspår. Pia Forssell
15.00 Bellman i studentsångtraditionen. Eva Ahl-Waris
Kafferast
16.00 Konsert – Pentti Hildén och hans ensemble

Samma kväll: Middag med muntrationer (restaurang Vaelsa) – Matteus Blad. OBS! Anmälningar till middagen per e-post: info@bellman.fi

Följande förmiddag: Vandring i 1700-talets Helsingfors.